Simple scheduling for short-running Docker containers https://blog.iamthefij.com/2018/11/19/introducing-dockron-scheduling/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

9 wiersze
143 B

  1. ARG REPO=library
  2. FROM ${REPO}/busybox:latest
  3. WORKDIR /root/
  4. ARG ARCH=amd64
  5. COPY ./dockron-linux-${ARCH} ./dockron
  6. ENTRYPOINT [ "./dockron" ]