Set of services for extracting metadata from emails and taking an action on it.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
IamTheFij 2947220b21 Update crawler to use new version and avoid redundant fetching před 4 měsíci
crawler Update crawler to use new version and avoid redundant fetching před 4 měsíci
indexer Return list of tracking numbers in reverse order. Recent first před 2 roky
parsers Bump sinatra version since 2.0.0 is insecure před 2 roky
viewers Add healthcheck url před 2 roky
.gitignore Ignore prod compose file před 6 měsíci
Design.md Add first parser před 2 roky
LICENSE Initial commit před 2 roky
README.md Update readme před 2 roky
docker-compose.yml POC Viewer for shipping that shows some status info and provides a url UPS only so far před 2 roky

README.md

email-assistant

Set of services for extracting metadata from emails and taking an action on it.

Currently a work in progress