Set of services for extracting metadata from emails and taking an action on it.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
IamTheFij 6dc99be7e4 Run linters 1 rok temu
crawler Run linters 1 miesiąc temu
indexer Run linters 1 miesiąc temu
parsers Add pre-commit with black 1 miesiąc temu
viewers Run linters 1 miesiąc temu
.gitignore Run linters 1 miesiąc temu
.pre-commit-config.yaml Add pre-commit with black 1 miesiąc temu
Design.md Add first parser 3 lat temu
LICENSE Initial commit 3 lat temu
Makefile Add pre-commit with black 1 miesiąc temu
README.md Update readme 3 lat temu
docker-compose.yml POC Viewer for shipping that shows some status info and provides a url UPS only so far 3 lat temu

README.md

email-assistant

Set of services for extracting metadata from emails and taking an action on it.

Currently a work in progress