A minimal monitoring system
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

30 řádky
1.0KB

 1. check_interval: 30
 2. monitors:
 3. - name: My Website
 4. command: [ 'curl', '-s', '-o', '/dev/null', 'https://minitor.mon' ]
 5. alert_down: [ log, mailgun_down, sms_down ]
 6. alert_up: [ log, email_up ]
 7. check_interval: 30 # Must be at minimum the global `check_interval`
 8. alert_after: 3
 9. alert_every: -1 # Defaults to -1 for exponential backoff. 0 to disable repeating
 10. alerts:
 11. email_up:
 12. command: [ sendmail, "me@minitor.mon", "Recovered: {monitor_name}", "We're back!" ]
 13. mailgun_down:
 14. command: >
 15. curl -s -X POST
 16. -F subject="Alert! {monitor_name} failed"
 17. -F from="Minitor <minitor@minitor.mon>"
 18. -F to=me@minitor.mon
 19. -F text="Our monitor failed"
 20. https://api.mailgun.net/v3/minitor.mon/messages
 21. -u "api:${MAILGUN_API_KEY}"
 22. sms_down:
 23. command: >
 24. curl -s -X POST -F "Body=Failure! {monitor_name} has failed"
 25. -F "From=${AVAILABLE_NUMBER}" -F "To=${MY_PHONE}"
 26. "https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/${ACCOUNT_SID}/Messages"
 27. -u "${ACCOUNT_SID}:${AUTH_TOKEN}"